Tütünsüz Yaşam

Tütünsüz Yaşam

Tütün Kullanımı Dünyada Ne Kadar Yaygındır?

Tütün Kullanımı günümüzde %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. Dünyada toplam 1,1 milyar, ülkemizde ise yaklaşık 15 milyondan fazla kişi tütün ve tütün ürünlerini kullanmaktadır. Ek olarak dünyada yaklaşık 367 milyon kişi de dumansız tütün ürünlerini tüketmektedir.

Tütün Kullanımı ve Sağlık Üzerindeki Etkileri?

Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Tütün tüketimi doğum öncesi dönemden başlayarak, insan yaşamının bütün evrelerinde 50’den fazlası kanser olmak üzere, ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır.

Tütün Kullanımının İnsan Hayatı Üzerindeki Etkisi Nedir?

Dünyada her yıl 8 milyon kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil tütün ürünü dumana maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 100.000 kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Tütün Kullanımı Çocuklara Nasıl Etki Eder?

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünya genelinde 700 milyon çocuk, yani dünyadaki çocukların yarısı tütün ürünü dumanına maruz kalmaktadır. Dünyada her yıl 60.000 çocuk pasif etkilenmenin sonucu olarak solunum yolu enfeksiyonları sebebi ile 5 yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir.

Sigarayı Bırakmanın İnsan Vücuduna Faydaları Nelerdir?

Sigarayı bıraktıktan;

20 dakika sonra: Kalp hızı, kan basıncı düşer.

12 saat sonra: Dolaşımdaki karbonmonoksit seviyeleri normale düşer.

1-9 ay sonra: Daha az öksürük olur, daha kolay nefes alınır.

1 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski yarıya düşer.

2-5 yıl sonra: Ağız, boğaz, yutak, mesane kanseri riskleri yarıya iner, inme riski sigara içmeyenlerle aynı düzeye düşer.

10 yıl sonra: Akciğer kanserinden ölme olasılığı yarı yarıya azalır, böbrek ve pankreas riski azalır.

15 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyenlerle aynı olur.

Tütün Ürünlerinin Kullanımının Azaltılması İçin Ülkemizde Alınan Önlemler Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün kullanımını izlemek ve önlemek amacıyla oluşturulan MPOWER politika paketi doğrultusunda, ülkemizde de bu politikalar doğrultusunda pek çok aksiyon alınmıştır. Tütün kullanımını ve koruma politikalarını izlemek, insanları pasif sigara dumanı maruziyetinin zararlarından korumak, tütün reklam, promosyon ve sponsorluklarını yasaklamak ve tütün ürünlerinden alınan vergiyi artırmak başta olmak üzere pek çok faaliyet uygulanmaya devam etmektedir.

Tütün Kullanımının Bırakılması İçin Nerelerden Destek Alınabilir?

Ülkemizde tütün ürünü kullanan bireylerin bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri hizmet sunmaktadır.

Referanslar:

  1. 2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı. 2018 Tütünle Mücadele Faaliyet Raporu. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik-db/tutun/Tutun_Faaliyet_Raporu_2018_20.08.2019.pdf. (Erişim Tarihi: 28.03.2020)
  2. World Health Organization. WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, 2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1(Erişim Tarihi: 28.03.2020)
  3. Yeşilay. Bırakabilirsin.org. http://birakabilirsin.org/sigarayi-birakma-nedenleri/(Erişim Tarihi:28.03.2020)

Benzer İçerikler