Çevre kirlilikleri ve Sağlık

Çevre ve Sağlık

Toplumun sağlık ve mutluluğu, içinde yaşadığı çevreyle yakından ilgilidir. Çevre, bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemidir. Su, yiyecek ve barınak bu sistemin en önemli ögelerini oluşturmaktadır. Bu sebeple Çevre ve Sağlık birbirinden ayrı düşünülemez. Yeşil alanlara erişim ayrıca toplumun refahını ve sosyal yaşamı desteklemektedir. Ancak çevre aynı zamanda insanların hava ve gürültü kirliliğine, tehlikeli kimyasallara, elektronik aletlerden yayılan radyasyona ve stres kaynaklarına da maruz kaldığı yerdir. Fiziksel ve psikolojik sağlık, çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Hava, su ve gürültü gibi önemli alanlarda çevrenin kalitesini artırmak, hastalıkları önlemekte ve insan sağlığını iyileştirmektedir.

Hava kirliliği nedir ve hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?

İnsan sağlığını veya çevresel dengeleri havanın birleşiminin değişmesine ya da havada bulunmaması gereken maddelerin havaya karışmasına hava kirliliği adı verilmektedir. Hava kirliliği bir yandan kalp ve akciğer hastalıklarına bağlı ölüm oranını artırırken, diğer yandan da bu hastalıklara bağlı hastane başvurularını artırmaktadır. Hava kirliliği özellikle çocukların akciğer gelişimini olumsuz yönde etkilemekte ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır.

İklim değişikliği nedir ve hangi sağlık sorunlarına sorunlara yol açabilir?

İnsanlar özellikle sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıtları kullanarak atmosfere ciddi bir emisyon yükü oluşturmuş ve bu yük dünyada sera etkisi yaparak binlerce yıldır var olan iklim seyrini değiştirmeye başlamıştır. İklim değişikliğinin insanlar üzerinde doğrudan (sıcak hava, hava kirliliği) ya da dolaylı (su kıtlığı, göç) etkileri ile yaşam için gerekli su ve besin zincirini bozarak sağlığı olumsuz etkilemektedir. Her yıl daha da derinleşen bu problem, sağlıktan tarıma, yaşamın her alanında olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Çevre kirliliğinden etkilenmemek için ne yapılabilir?

Özellikle hava, su kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel etkenleri bireysel çabalarla bertaraf etmek mümkün olmayabilir. Ancak yakın çevreden başlayarak daha sağlıklı koşullar sağlamak ve kaynağı belli olmayan suları tüketmemek gibi konularda dikkatli olarak çeşitli sağlık sorunlarından korunmak mümkündür.

Referanslar:

  1. Avrupa Çevre Ajansı. Çevre ve Sağlık. https://www.eea.europa.eu/tr/themes/human/intro(Erişim Tarihi: 15.03.2020)
  2. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığına Yönelik Bilgiler. Çevre ve Sağlık. https://sagligim.gov.tr/cevre-saglik.html (Erişim Tarihi: 15.03.2020)
  3. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığına Yönelik Bilgiler. Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri. https://sagligim.gov.tr/hava-kirliligi.html(Erişim Tarihi: 15.03.2020)
  4. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığına Yönelik Bilgiler. İklim Değişikliği ve Etkileri. https://sagligim.gov.tr/iklim-degisikligi-ve-etkileri.html(Erişim Tarihi: 15.03.2020)

Benzer İçerikler