Koruyucu Uygulamalar

Diş Sağlığında Koruyucu Uygulamalar

Diş Sağlığında Koruyucu Uygulamalar Neden Önemlidir?

Ağız ve diş sağlığı, bireyin vücut sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Sağlıkla ilgili tüm konularda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında koruyucu uygulamalar ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verilmesi önem taşımaktadır. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları hayat boyu maruz kalınabilen hastalıklar olduğu için koruyucu yöntemlerin de hayat boyu devam etmesi gerekmektedir. Koruyucu yöntemlerin etkin bir şekilde uygulanması ile diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının azaltılması mümkün olmaktadır.

Diş Hekimliğinde Kullanılan Koruyucu Uygulamalar Nelerdir?

Diş hekimliği hizmetleri koruyucu diş hekimliği ve tedavi uygulamaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Çocuklar için koruyucu diş hekimliği ilk dişin çıkmasından 6 ay sonra başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreçtir.

Çocukluk döneminde koruyucu diş hekimliği aşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır;

 • Düzenli diş hekimi kontrolü
 • Diş gelişiminin takip edilmesi
 • Doğru ve düzenli yapılacak diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması
 • Doğru diş ipi kullanma alışkanlığının kazandırılması
 • Çocuğun çürük risk değerlendirilmesinin yapılıp gerekli önemlerin alınması
 • Florit uygulamalarının yapılması
 • Fissür örtücüler
 • Uygun beslenme alışkanlığı kazandırılması
 • Spor yaralanmalarından korunmak için ağız koruyucu kullanılması
 • Parmak emme, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıkların tespiti ve önlenmesi
 • Koruyucu ve durdurucu ortodontik tedavi

Diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ile bakteriyel plağın uzaklaştırması, ağızdaki bakteri sayısının %95 oranında azaltılmasını sağlamaktadır.

Hijyen eğitimi kapsamı içerisinde bireylerin ağız sağlığı konusunda bilgilendirilmesi, doğru hijyen alışkanlıkları konusunda davranışsal olarak eğitilmeleri ve düzenli hekim kontrollerine yönlendirilmeleri sayılabilir.

Fissür örtücüler, derin ve riskli fissür yapıları için önerilen çürüğe hassas, plak birikimine uygun anatomik bölgelerin bir materyal ile kapatılması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Florür Uygulaması Nedir?

Florür diş çürüğünü azaltmak konusunda önemli etkinliğe sahip doğal bir elementtir. Topikal (diş macunu, gargara, vernik, jel) ya da sistemik (flor takviyesi, florlu sular ve tuzlar) olarak kullanılabilir. Günümüzde topikal uygulamaların florun koruyucu etkisinden yaralanmak için daha uygun olduğu bilinmektedir. Topikal uygulamalar günde iki kez dişlerinin fırçalanmasıyla birlikte daha da etkili olmaktadır. Florürlü vernik, etkin miktarda flor içermesi ve yutma riskinin az olması gibi nedenlerden dolayı, günümüzde, çocuklarda en çok kullanılan ve güvenilir olan topikal florür materyalidir. Bu uygulama dişlerde demineralizasyonu engellemekte ve diş minesinin yeniden mineralizasyonu sağlamaktadır. Yılda 2 kez uygulanması önerilmektedir. Çürük riski yüksek bireylerde yılda 4 kez uygulanabilir.

Amerikan Pediatrik Dişhekimleri Birliği (AAPD-American Academy of Pediatric Dentistry) ve Avrupa Pediatrik Diş Hekimleri Birliği (EAPD-European Academy of Paediatric Dentistry) topikal flor uygulamasının diş çürüğünü azaltmakta etkili olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. İncelenen çok sayıda bilimsel yayında da florürlü vernik uygulaması diş sağlığının korunması için önerilmektedir. Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Pedodonti Derneği’nin görüşleri de bu yöndedir.

Referanslar:

 1. T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığına Yönelik Bilgiler. Diş Hekimliğinde Kullanılan Koruyucu Uygulamalar. https://sagligim.gov.tr/agiz-dis-sagligi/dis-hekimliginde-kullanilan-koruyucu-uygulamalar.html(Erişim Tarihi: 17.04.2020).
 2. T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığına Yönelik Bilgiler. Florürlü Vernik Uygulaması. https://sagligim.gov.tr/agiz-dis-sagligi/florurlu-vernik-uygulamasi.html(Erişim Tarihi: 17.04.2020)

Benzer İçerikler