Ruh Sağlığı nedir

Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı Fiziksel Sağlıktan Farklı Mıdır?

Ruh sağlığı, sağlığın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresiyle baş edebildiği, üretken ve verimli çalışabildiği ve topluma katkıda bulunabildiği bir iyi olma durumu” olarak tanımlanmaktadır.

Ruh sağlığı, yalnızca ruhsal hastalık yokluğu değildir.
Bireyler, aileler ve toplum için hayati bir öneme sahiptir.

Sosyoekonomik ve Çevresel Faktörler Ruh Sağlığını Ne Kadar Etkilemektedir?

Ruh sağlığı çok sayıda ve birbirleriyle etkileşimli sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörler tarafından belirlenir. Düşük eğitim seviyesi, yetersiz gelir düzeyi ve uygunsuz barınma koşulları durumların ruhsal hastalık riskini arttırır. Yoksulluk ve ruhsal bozukluklar arasındaki ilişki gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm toplumlarda görülen evrensel bir bulgudur. Bu durumdaki bireylerin ruhsal hastalıklara karşı daha savunmasız olmaları, kendilerini güvende hissetmeme ve umutsuzluk, hızlı sosyal değişime adapte olamama, şiddet ve fiziksel sağlık riskleri gibi faktörlerle açıklanabilir.

Ruh Sağlığı Bozukluklarının Fiziksel Sağlık Üzerine Etkisi Var Mıdır?

Ruhsal bozuklukları olan insanlarda, sağlıklı insanlara oranla çok daha yüksek engellilik ve ölüm oranları saptanır. Örneğin, majör depresyon ve şizofreni hastaları, genel popülasyona oranla %40 ila %60 daha yüksek erken ölüm riski taşır. İntihar ise dünya çapında gençler arasında ikinci en yaygın ölüm nedeni olarak yer almaktadır.

Toplumun Genel Ruh Sağlığını İyileştirmek İçin Neler Yapılabilir?

Yapılan araştırmalarda toplumun genel ruh sağlığının barınma, eğitim ve çocuk bakımı gibi sağlık dışı politika ve uygulamalardan da etkilendiğini göstermiştir. Bu durum, çeşitli sağlık ve sağlık dışı alanlarda politika ve uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi ihtiyacını öne çıkarmaktadır. Ruh sağlığının güçlendirilmesi için uygun yerel politika ve müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması toplumdaki bireylerin daha güçlü bir ruh sağlığına erişmesini sağlayacaktır.

Referanslar:

  1. World Health Organization. Mental Health Action Plan 2013-2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf?sequence=1(Erişim Tarihi: 28.03.2020)
  2. World Health Organization. Investing in Mental Health: Evidence For Action. https://apps.who.int/iris/handle/10665/87232(Erişim Tarihi: 28.03.2020)
  3. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Ruh Sağlığını Güçlendirme Kavramlar Kanıtlar Uygulamalar. Özet Rapor. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595-tur.pdf(Erişim Tarihi: 28.03.2020)

Benzer İçerikler