Sağlıklı Yaşlılık

Sağlıklı Yaşlılık

Yaşlılık Nedir?

Yaşlılık, beden yapısı ve işlevinde zaman içerisinde oluşan bozulmaların birikimdir. Yaşlanmak elbette önlenemez bir durumdur ancak daha kaliteli ve sağlıklı yaşlılık tüm bireylerin elindedir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı yaşlanmayı yaşlılıkta refah sağlayacak şekilde işlevsel yeteneğin geliştirilmesi ve sürdürülmesi olarak tanımlamaktadır.

Günümüzde dünyada insanlar artık daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve yaşlı nüfus sayısal olarak artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan bu durum, artık gelişmekte olan ülkelerde de önem kazanmakta olup, ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1990 yılında 66 yıl olan doğumda beklenen yaşam süresi 2011 yılında 76 yıla, 2019 yılında da 78,3 yıla çıkmıştır. Ancak, doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasının yanı sıra yaşam kalitesinin de artması sağlanmalıdır.

Sağlıklı yaşlılık için neler yapılabilir?

Topluma sağlıklı yaşlanma alışkanlığı kazandırılması için, bireylere yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile spor aktivitelerine katılma, egzersiz yapma, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı çocukluk döneminden itibaren kazandırılmalı ve yaşamın bir parçası haline gelerek yaşam biçimine dönüştürülmelidir. Sigara ve diğer maddelerden uzak, yeterli ve dengeli beslenen, olumlu bireyler arası ilişkiler geliştiren, aktif ve üretken sağlıklı bir nesil ve yaş alma süreci hedef alınmalıdır.

Sağlıklı yaşlanma, sadece sağlık yönünden değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönden de ele alınmalıdır. Bu bağlamda bireylerin kendini yaşlılığa hazırlama sürecinde sosyal çevresini ve ilişkilerini canlı tutması, sağlık sorunlarını en aza indirmek için koruyucu önlemler alması, bellek ve fiziksel işlevlerin geliştirici çabalarda bulunması ve yaşama pozitif bakabilmeyi sağlayabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tüm yaşlı bireylerin birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır. Yaşlı bazı bireyler 30 yaşında bir kişi ile benzer aktiflikte olabilirken, bazı bireyler de en temel günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tam zamanlı destek alma ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeple planlamalar her bir bireyin ihtiyacına göre kişiselleştirilerek yapılmalıdır.

Referanslar

  1. C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020
  2. Türkiye Alzheimer Derneği. Sağlıklı Bir Yaşlılık İçin Beslenme. http://www.alzheimerdernegi.org.tr/makale/saglikli-bir-yaslilik-icin-beslenme/(Erişim Tarihi: 15.03.2020)
  3. World Health Organization. What is Healthy Aging https://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/(Erişim Tarihi: 15.03.2020)
  4. Basın İlan Kurumu. Türkiye’de ortalama yaş süresi hesaplandı. https://www.bik.gov.tr/turkiyede-ortalama-yasam-suresi-hesaplandi/(Erişim Tarihi: 15.03.2020)

Benzer İçerikler