Temel Yaşam Desteği ne yapılmalıdır

Temel Yaşam Desteği

Temel Yaşam Desteği Nedir?

Temel Yaşam Desteği yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

Eğer ilk yardım bilinmiyorsa hasta veya yaralıya asla dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

Solunum Durması Nedir?

Solunum hareketlerinin durması sebebiyle, vücudun yaşamak için ihtiyacı duyduğu oksijenden yoksun kalmasıdır. Bu durumda hızlı bir şekilde suni teneffüse başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelebilmektedir.

Kalp Durması Nedir?

Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı meydana gelir. Kişide solunumun durması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara tepki vermemesi kalp durmasının belirtisidir.

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Nasıl Yapılmalıdır?

 1. Öncelikle ilk yardımı yapacak kişinin ve hastanın güvenliği sağlanmalıdır.
 2. Hastanın omuzlarına hafifçe dokunup, bilinçli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 3. Eğer bilinci açık değilse, çevreden yüksek sesle yardım istenerek 112 aranılmalı ve acil tıbbi destek çağırılmalıdır.
 4. Hasta sert bir zemin üzerine yatırılmalı, hastanın yanına diz çökülerek boynunu ve göğsünü saran giysiler açılmalıdır.
 5. Ağız içi kontrol edilerek yabancı cisim varsa çıkarılmalıdır.
 6. Hava yolunu açmak için bir el hastanın alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilerek çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilmeli ve hastaya “Baş Geri-Çene Yukarı Pozisyonu” verilmelidir.
 7. Hastanın solunumu “Bak-Dinle-Hisset“ yöntemiyle 10 saniye süre ile göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılarak, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenerek ve diğer elin göğüs üzerine hafifçe yerleştirilmesiyle hissedilerek kontrol edilmelidir.
 8. Kalp/Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilmelidir.
 9. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilmeli, her iki elin parmakları birbirine kenetlenerek ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulmalıdır.
 10. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs basısı/kalp basısı uygulanmalı ve bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 11. Baş geri, çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanmalıdır.
 12. Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hastanın burnu kapatılmalıdır.
 13. Normal bir soluk alınarak, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hastanın ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilmelidir.
 14. Hastanın göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 (kurtarıcı) nefes verilmeli ve havanın geriye çıkması için zaman tanınmalıdır.
 15. Hastaya 30 kalp masajı/göğüs basısından sonra 2 solunum yaptırılmalıdır (30;2).
 16. Temel yaşam desteğine hastanın yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilmelidir.

Referanslar:

 1. Türk Kızılay. Yetişkinler İçin İlk Yardım. Temel Yaşam Desteği. http://www.ilkyardim.org.tr/yetiskinler-icin-ilk-yardim.html(Erişim Tarihi: 05.04.2020)
 2. C. İç İşleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı. Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi. İlk Yardım. https://www.afad.gov.tr/afadem/ilk-yardim(Erişim Tarihi: 05.04.2020)

Benzer İçerikler