Covid-19 aşısı Moderna

Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından ümit veren haberler

Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından ümit veren haberler:

Yeni bir COVID-19 aşı adayının yüz güldürücü erken sonuçları, Moderna tarafından duyuruldu!

COVID-19 aşı adaylarından haberler gelmeye devam ediyor.

Moderna isimli biyoteknoloji şirketi, COVID-19 aşı adayının Faz 3 çalışmasının erken sonuçlarında %94.5 etkililik görüldüğünü duyurdu.

Moderna, 16 Aralık tarihinde yaptığı duyuruda, aşı adayının ümit verici erken dönem sonuçlarını açıkladı.

mRNA-1273 kodlu COVID-19 karşıtı aşı, bir nükleik asit aşısı. Aşının COVE isimli Faz 3 çalışmaları Amerika’da 30.000’den fazla katılımcı ile devam ediyor. Çalışmanın birincil erken sonuçları için, 95 kanıtlanmış COVID-19 vakasının aşının son (ikinci) dozundan iki hafta sonraki sonuçları incelenmiş. Yapılan analizde 90 COVID-19 vakasının plasebo grubundan, yalnızca 5 tanesinin aşı adayı mRNA-1273 grubundan olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar aşının ilk erken sonuçlarının anlamlı olarak etkili olduğunu göstermektedir.

95 vakanın, farklı etnik grup ve yaş aralığından olduğu bilinmektedir (ör. 15 kişi 65 yaş ve üzeri katılımcıdır). İlk sonuçlarda herhangi bir ciddi yan etki şüphesi görülmemiştir.

Moderna COVID-19 aşı adayı ne zaman onaylanacak?

Moderna, elindeki sonuçlarla Amerika İlaç Ajansı’na (FDA) acil kullanım izni için başvuracağını, başvuru sırasında ise takibi devam eden güvenlik sonuçlarını başvuruya ekleyeceğini açıkladı. Bununla birlikte küresel diğer ilaç kurumlarına da başvuruları yapacaklarını ekledi.

Moderna COVID-19 aşısı nasıl yapılır?

Aşı yine bir nükleik asit aşı türü olan bir taşıyıcı yani mRNA aşısı. Çalışmalardaki katılımcılara 2 doz olarak uygulanan aşının birincil sonuçları 2. dozdan 2 hafta sonra analiz edilmiştir.

Bu sonuçlar kesin sonuçlar mı?

Modernanın COVID-19 aşısının öncül sonuçları pozitif olmakla birlikte, faz çalışmaları tamamlanıp ilaç kurumlarından kullanım onayları alınana kadar nihai etkinlik ve güvenlik profili hakkında kesin tahminler yapılamamaktadır. Birincil sonuçlar, çalışmada analiz edilen popülasyon büyüdükçe değişebilmektedir. Şirket aşı adayının Faz 3 çalışma sonuçlarını ve ilaç dairelerine olan başvuruları hakkındaki güncellemeleri sıklıkla duyuracaklarını açıklamıştır.

 

— Pfizer COVID-19 aşı duyurusu için tıklayınız.

— COVID-19 aşıları ile ilgili genel bilgiler için tıklayınız.

— COVID-19 ile ilgili güncel bilgileri okumak için tıklayınız.

Kaynaklar:

  1. https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy

 

 

Benzer İçerikler