Madde Bağımlılılğı anlamı

Madde Bağımlılılğı

Madde Bağımlılığı Nedir?

Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması ve bundan dolayı zarar görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Bağımlı madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşamakta ve zamanla madde kulanım sıklığını ve dozunu artırmaktadır.

Madde Bağımlılığı Türleri Nelerdir? Bağımlılık Bir Hastalık Mıdır?

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı vücudun bir adaptasyon geliştirmesine bağlı olarak maddenin varlığına duyulan fizyolojik istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğü olarak tanımlanmaktadır.

Bağımlılık ciddi bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bağımlılığa ilişkin kişinin beyninde birçok nörokimyasal ve nörofizyolojik değişimler görülmektedir.

Bağımlılık Yapan Başlıca Maddeler Nelerdir?

Uyuşturucular, sigara, alkollü içecekler, reçete ile alınması gerektiği halde doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar, bazı yapıştırıcılar, tiner ve çakmak gazı gibi uçucu maddeler, uyarıcı ve hayal gördüren maddeler bağımlılık yapan maddeler olarak tanımlanmaktadır.

Bağımlılık Yapan Maddelerin İnsan Üzerine Etkileri Nelerdir?

Bağımlılık yapan maddelerin kimyasal yapıları birbirinden farklı olmakla beraber, kullanıldıklarında merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerini etkileyerek fiziksel ve psikolojik tahribata yol açmaktadırlar. Bağımlılık yapan maddeler, kişinin zihin ve iradesini işlemez hale getirerek kişiyi normal yaşam ve davranışlarından uzaklaştırmakta, bireyin çevreye uyum yeteneğini azaltmakta, kişinin iç organların zarar görmesine ve buna eşlik eden bir dizi hastalığa neden olmaktadır.

Kimler Bağımlı Olabilir?

Herkes bağımlı olabilir. Bağımlılık sürecine etki eden çok sayıda faktör vardır. Bir kereden bir şey olmaz diyerek, uyuşturucu madde alımının kontrol edilebileceği, başkaları bağımlı olsa da kişinin kendisinin bağımlı olmayacağı düşüncesi, kendi iradeleri ile bu durumu kontrol altında tutabilecekleri gibi inanışlar bireyin bağımlılık riskini arttırır.

Madde Bağımlılığından Kurtulmak Mümkün Müdür?

Evet, bağımlılıktan kurtulmak mümkündür ancak tam olarak iyileşmenin gerçekleşmesi için ciddi bir çaba ve zaman gerekmektedir. Kişinin tedavi olmayı istemesi ve kendini hazır hissetmesi en önemli aşama olarak görülmektedir. Ayrıca maddeyi kişinin tek başına bırakması neredeyse imkânsızdır. Bu konuda mutlaka bir uzman yardımı alınması gerekmektedir.

Madde Bağımlılığı Tedavisi İçin Ne Yapılmalıdır?

Madde bağımlılığı olan ve bu konuda çözüm arayan kişiler ve yakınları, hastanelere bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM) ile psikiyatri kliniklerine başvurarak tedavi olabilmektedirler.

Referanslar:

  1. Yeşilay. Bağımlılık Nedir?  https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir(Erişim Tarihi:28.03.2020)
  2. Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Yetişkin Madde Bağımlılığı Broşürü http://tbm.org.tr/media/1230/tbm_yetiskin_madde_brosur.pdf(Erişim Tarihi: 28.03.2020)
  3. T.C Sağlık Bakanlığı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Sağlığım. Kimler Bağımlı Olabilir? https://sagligim.gov.tr/bagimlilik-liste/1069-kimler-bagimli-olabilir.html(Erişim Tarihi:28.03.2020)

Benzer İçerikler