Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık-çıkık ve burkulma olaylarında tespit ve ilk yardım için şunlara dikkat edilmelidir.

Kırık Nedir?

Kırık, kemik bütünlüğünün bozulması durumudur. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilmektedir. İnsanlar yaşlandıkça kendiliğinden kırık oluşma riski artmaktadır.

Vücutta Kırık Belirtileri Nelerdir?

Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarma görülüyorsa, vücutta kırık olabilir. Ağrılı bölgelerin tespiti için elle kontrol gerekmektedir.

Kırıklarda İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

 • Kişi hareket ettirilmemeli ve sıcak tutulmalıdır
 • Etkilenen uzuvda gelişebilecek ödem doku hasarının önlenmesi için yüzük, saat ve bilezik gibi eşyalar çıkarılmalıdır.
 • Tespit ve sargı yapılırken, parmaklardaki renk, hareket ve duyarlılık kontrolünün yapılabilmesi için parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılmalıdır.
 • Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır.
 • Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilmelidir. Tespit malzemeleri, sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır.
 • Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınmalıdır.
 • Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilmelidir.
 • Kol ve bacaklar yukarıda tutulmalıdır.
 • 112 aranarak acil tıbbi yardım istenmelidir.

Çıkık Nedir?

Eklem yüzeylerinin kendiliğinden normal konuma dönemeyeceği şekilde kalıcı olarak ayrılması çıkık olarak tanımlanmaktadır.

Vücutta Çıkık Belirtileri Nelerdir?

Yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklık, işlev kaybı veya eklem bozukluğu görülüyorsa, vücutta çıkık olabilir.

Çıkıklarda İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

 • Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilmelidir
 • Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmamalıdır
 • Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmemelidir
 • Bölgede nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilmelidir
 • 112 aranarak tıbbi yardım istenmelidir

Burkulma Nedir?

Eklem yüzeylerinin zorlama sonucu anlık olarak ayrılmasıdır.

Vücutta Burkulma Belirtileri Nelerdir?

İlgili bölgede ağrı, kızarma, şişlik ve işlev kaybı ile ortaya çıkmaktadır.

Burkulmada İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

 • Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilmelidir.
 • Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılmalıdır.
 • Soğuk uygulama yapılmalıdır.
 • Hareket ettirilmemelidir.
 • Uzun süre geçmiyorsa tıbbi yardım alınmalıdır.

Kırık-Çıkık ve Burkulma belirtilerinden emin olunamayan durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Referanslar:

 1. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığına Yönelik Bilgliler. Kırık ve Çıkıklarda İlk Yardım. Kırık Nedir? https://sagligim.gov.tr/kirik-cikik-burkulmalar/kirik-nedir.html(Erişim Tarihi: 05.04.2020)
 2. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığına Yönelik Bilgliler. Kırık ve Çıkıklarda İlk Yardım. Çıkık Nedir? https://sagligim.gov.tr/kirik-cikik-burkulmalar/cikik-nedir.html(Erişim Tarihi: 05.04.2020)
 3. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığına Yönelik Bilgliler. Kırık ve Çıkıklarda İlk Yardım. Burkulma Nedir?https://sagligim.gov.tr/kirik-cikik-burkulmalar/burkulma-nedir.html (Erişim Tarihi: 05.04.2020)
 4. Türk Kızılay. Yetişkinler İçin İlk Yardım. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım. http://www.ilkyardim.org.tr/yetiskinler-icin-ilk-yardim.html(Erişim Tarihi: 05.04.2020)

Benzer İçerikler